ຈຸດໃຫ້ບໍລິການແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ລຳດັບປະເທດເມືອງແຂວງລາຍລະອຽດລີ້ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
1 Korea Yangju-Si Gyeonggi-do - -
2 Korea Changnyeong-Gun Gyeongnam-do - -
3 Korea Eumsung-Gun Chungcheongbuk - -
4 Korea Namhae-Gun Gyeonnam-do - -
5 Korea Chungju-Si Chungcheongbuk-do - -
6 Korea Cheongju-Si Chungcheongbuk-do - -
7 Korea Muan-gun Jeollanam-do - -
8 Korea Paju-si Gyeonggi-do - -
9 Korea MIRYANG-SI Gyeongsangnam-do - -
10 Korea SANCHEONG-GUN Gyeongsangnam-do - -
11 Korea UIRYEONG-GUN Gyeongsangnam-do - -
12 Korea GOSEONG-GUN Gyeongsangnam-do - -
13 Korea GORYEONG-GUN Gyeongsangbuk-do - -
14 Korea YEONGJU-SI Gyeongsangbuk-do - -
15 Korea SANGJU-SI Gyeongsangbuk-do - -
16 Korea BONGHWA-GUN Gyeongsangbuk-do - -
17 Korea YEOJU-SI Gyeonggi-do - -
18 Korea HAPCHEON-GUN Gyeongsangnam-do - -
19 Korea Gangseo-gu Busan-si - -
20 Korea GYEONGJU-SI Gyeongsangbuk-do - -
21 Korea Chengdo-gun Gyeongsangbuk-do - -
22 Korea Yeongcheon-si Gyeongsangbuk-do - -
23 Korea Gunwi-gun Gyeongsangbuk-do - -
24 Korea Uiseong-gun Gyeongsangbuk-do - -
25 Korea YEONGYANG-GUN Gyeongsangbuk-do - -
26 Korea Siewgipo-si (Jeju-si, ) Jeju-do - -
27 Korea Ulsan-si Ulsan - -
28 Korea Andong Gyeongbuk-do - -
29 Korea Pyeongchang Gangwon - -
30 Korea CHILGOK-GUN Gyeongsungbuk-do - -
31 Korea Seongju-gun Gyeongsangbuk-go - -
32 Korea Gangjin-gun Jeollanum-do - -
33 Korea Jangheung-gun Jeollanam-do - -
34 Korea Muju-gun Jeollabuk-do - -
35 Korea Cheonan Chungcheongnam-do - -
36 Korea Asan Chungcheongnam-do - -
37 Korea Seosan Chungcheongnam-do - -
38 Korea Dangjin Chungcheongnam-do - -
39 Korea Gongju Chungcheongnam-do - -
40 Korea Nonsan Chungcheongnam-do - -
41 Korea Boryeong Chungcheongnam-do - -
42 Korea Gyeryong Chungcheongnam-do - -
43 Korea Hongseong county Chungcheongnam-do - -
44 Korea Yesan County Chungcheongnam-do - -
45 Korea Buyeo Country Chungcheongnam-do - -
46 Korea Seocheon County Chungcheongnam-do - -
47 Korea Taean County Chungcheongnam-do - -
48 Korea Geumsan County Chungcheongnam-do - -
49 Korea Cheongyang County Chungcheongnam-do - -
50 Korea Heongseong-gin Gangwon - -
51 Korea Yeongdeok-gun Gyeongbuk-do - -
52 Korea Gochang-gun Jeollabuk-do - -
53 Korea Gimcheon-si Gyeongsangbuk-do - -
54 Korea Sunchang Jeollabuk-do - -
55 Korea wando Jeollanam-do - -
56 Korea Hampyeong Jeollanam-do - -
57 Korea Namwon Jeollabuk-do - -
58 Korea Gokseong gun Jeollanam-do - -
59 Korea Goheung gun Jeollanam-do - -
60 Korea Goesan Chungchongbuk-do - -
61 Korea Jeongseon Gangwon - -
62 Korea Taeback Gangwon - -
63 Korea Geochang Gyeongsangnum-do - -
64 Korea Sacheon Gyeongsangnum-do - -
65 Korea Haman Gyeongsangnum-do - -
66 Korea Namhae-Gun Gyeongsangnum-do - -