ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຄືນການດຳເນີນງານຂອງຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ກຳນົດແຜນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
by Domestic
ກົມການຈັດຫາງານ, ກະຂວງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມ ປະເມີນຄືນການດຳເນີນງານຂອງຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ກຳນົດແຜນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ຂັ້ນແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ................................................................................................
ພາບ/ຂ່າວ:ພະແນກ ຈັດຫາງານພາຍໃນ
ວັນທີອອກຂ່າວ:2024-02-20